About adminlpv

This author has not yet filled in any details.
So far adminlpv has created 25 blog entries.

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (ຕໍ່ 2/2)

8.3 ອິດທິພົນຂອງພາກລັດຖະບານ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ ແລະ ພາກລັດຖະບານ ການກະທໍາໃດໆໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າຂອງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ ການກະທຳຕ່າງໆອາດຈະອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: […]

By |2020-03-31T06:25:22+00:00March 31st, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (1/2)

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງອະ ສັງຫາລິມະຊັບແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: […]

By |2020-03-24T04:20:18+00:00March 24th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! (ຕໍ່) 2/2

(ຕໍ່)   5) ຫຼັກການຄວາມພໍດີ(Enough) ຄວາມພໍດີເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ມູນຄ່າທີ່ມີຢູ່ກໍຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນສົມດູນຂອງການໃຊ້ທີ່ດິນ ຖ້າມີໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປ […]

By |2020-03-20T03:49:17+00:00March 20th, 2020|Lao Value Team|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! 1/2 (ຍັງ​ມີ​ຕໍ່)

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນ ຜູ້ປະເມີນລາຄານອກຈາກຈະຮຽນຮູ້ຫຼັກການທາງດ້ານການປະເມີນລາຄາແລ້ວ ຕ້ອງມີການສົມທົບກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການອື່ນໆອີກທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ເຊັ່ນ: […]

By |2020-03-20T03:36:25+00:00March 16th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ ແລະຊັບ​ສິນທີ່​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ໄປ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເດ? ມາ​ເບິ່ງ​ນິ​ຍາມ​ນຳ​ກັນ

ນອກຈາກມຸນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ ຍັງມີບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າ: ໝາຍເຖິງມູນຄ່າອັນເກີດຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຕາມສັນຍາ […]

By |2020-03-10T03:09:00+00:00March 10th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນ​ຫຍັງ/What is Market value?

ມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມາຈາກ The dictionary of real estate appraisal ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມມູນຄ່າຕະຫຼາດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

By |2020-03-06T03:25:20+00:00March 6th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ນັກ​ປ​ະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ໃດ​ແດ່

ຜູ້ປະເມີນລາຄາຄວນມີຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຄວາມຮູ້ດ້ານໃດແດ່ ນອກ​ຈາກ​ວິ​ຊາ​ຫລັກ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມັນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊິ່ງວ່າມັນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າຄວາມຮູ້ດ້ານ: […]

By |2020-03-03T09:54:27+00:00March 3rd, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

8 ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນປະເມີນມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Valuation Purposes)

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ: ການຊື້ – ຂາຍ(Buy – Sale) ໃນການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄືກັນກັບການຂາຍສິນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ເວລາໃດກໍຢາກຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກສຸດ […]

By |2020-03-03T02:07:31+00:00February 29th, 2020|Knowledge Bank|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Property Valuation) ການປະເມີນລາຄາ ຄືການປະມານການຂອງມູນຄ່າ, ແມ່ນການພິຈາລະນາກຳນົດ, ວິເຄາະຕາມລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊັບສິນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງ ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ […]

By |2020-03-03T09:55:14+00:00February 25th, 2020|Knowledge Bank, Lao Value Team|0 Comments

Lao Securities Commission Office Approval

LS Milestone: Lao Value is the brother companies of RentsBuy Property. Originally RentsBuy were trying to diversify its service to property valuation since 2015 by using the same name of company to register during that time there was no government organization who were responsible for the property valuation field. Afterward end of 2015, there [...]

By |2019-10-25T02:58:32+00:00August 30th, 2019|Lao Value Team|0 Comments