Team2019-08-31T09:11:14+00:00

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (ຕໍ່ 2/2)

8.3 ອິດທິພົນຂອງພາກລັດຖະບານ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ ແລະ ພາກລັດຖະບານ ການກະທໍາໃດໆໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າຂອງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ ການກະທຳຕ່າງໆອາດຈະອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: […]

By |March 31st, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (1/2)

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງອະ ສັງຫາລິມະຊັບແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: […]

By |March 24th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! (ຕໍ່) 2/2

(ຕໍ່)   5) ຫຼັກການຄວາມພໍດີ(Enough) ຄວາມພໍດີເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ມູນຄ່າທີ່ມີຢູ່ກໍຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນສົມດູນຂອງການໃຊ້ທີ່ດິນ ຖ້າມີໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປ […]

By |March 20th, 2020|Categories: Lao Value Team|

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! 1/2 (ຍັງ​ມີ​ຕໍ່)

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນ ຜູ້ປະເມີນລາຄານອກຈາກຈະຮຽນຮູ້ຫຼັກການທາງດ້ານການປະເມີນລາຄາແລ້ວ ຕ້ອງມີການສົມທົບກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການອື່ນໆອີກທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ເຊັ່ນ: […]

By |March 16th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ ແລະຊັບ​ສິນທີ່​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ໄປ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເດ? ມາ​ເບິ່ງ​ນິ​ຍາມ​ນຳ​ກັນ

ນອກຈາກມຸນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ ຍັງມີບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າ: ໝາຍເຖິງມູນຄ່າອັນເກີດຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຕາມສັນຍາ […]

By |March 10th, 2020|Categories: Knowledge Bank|

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນ​ຫຍັງ/What is Market value?

ມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມາຈາກ The dictionary of real estate appraisal ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມມູນຄ່າຕະຫຼາດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

By |March 6th, 2020|Categories: Knowledge Bank|
0Shares
Total Page Visits: 459 - Today Page Visits: 1