ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (ຕໍ່ 2/2)

8.3 ອິດທິພົນຂອງພາກລັດຖະບານ ບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ, ການປົກຄອງ ແລະ ພາກລັດຖະບານ ການກະທໍາໃດໆໃນທຸກລະດັບ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມູນຄ່າຂອງອະສັງຫາ ລິມະຊັບ ການກະທຳຕ່າງໆອາດຈະອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: […]

Views: 4

By |2020-03-31T06:24:34+00:00March 31st, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ (1/2)

ອິດທິພົນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນມຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງອະ ສັງຫາລິມະຊັບແນ່ນອນ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມຄື: […]

Views: 3

By |2020-03-24T04:20:19+00:00March 24th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! (ຕໍ່) 2/2

(ຕໍ່)   5) ຫຼັກການຄວາມພໍດີ(Enough) ຄວາມພໍດີເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ມູນຄ່າທີ່ມີຢູ່ກໍຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນສົມດູນຂອງການໃຊ້ທີ່ດິນ ຖ້າມີໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປ […]

Views: 3

By |2020-03-20T03:49:18+00:00March 20th, 2020|Uncategorized @la|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! 1/2 (ຍັງ​ມີ​ຕໍ່)

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນ ຜູ້ປະເມີນລາຄານອກຈາກຈະຮຽນຮູ້ຫຼັກການທາງດ້ານການປະເມີນລາຄາແລ້ວ ຕ້ອງມີການສົມທົບກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການອື່ນໆອີກທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ ເຊັ່ນ: […]

Views: 1

By |2020-03-20T03:36:26+00:00March 16th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ສັນ​ຍາ​ເຊົ່າ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ ແລະຊັບ​ສິນທີ່​ໃຫ້​ເຊົ່າ​ໄປ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເດ? ມາ​ເບິ່ງ​ນິ​ຍາມ​ນຳ​ກັນ

ນອກຈາກມຸນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ແລ້ວ ຍັງມີບັນດາມູນຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ມູນຄ່າສິດທິການເຊົ່າ: ໝາຍເຖິງມູນຄ່າອັນເກີດຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສິດທິໃນການຄອບຄອງ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຊັບສິນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຕາມເງື່ອນໄຂຕາມສັນຍາ […]

Views: 41

By |2020-03-10T03:01:31+00:00March 10th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນ​ຫຍັງ/What is Market value?

ມູນຄ່າຕະຫຼາດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ມາຈາກ The dictionary of real estate appraisal ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມມູນຄ່າຕະຫຼາດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: […]

Views: 1

By |2020-03-06T03:25:21+00:00March 6th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ນັກ​ປ​ະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ໃດ​ແດ່

ຜູ້ປະເມີນລາຄາຄວນມີຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຄວາມຮູ້ດ້ານໃດແດ່ ນອກ​ຈາກ​ວິ​ຊາ​ຫລັກ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມັນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊິ່ງວ່າມັນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າຄວາມຮູ້ດ້ານ: […]

Views: 10

By |2020-03-03T09:52:24+00:00March 3rd, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments