Marketing Assistant Wanted!

Marketing Assistant needed Lao Value is the leading property valuation firm in Lao PDR. In order to fulfill our commitment, we need team support as above mention position: Roles and Responsibilities. Approaching clients Helping in online/offline marketing of activities Ability to manage multiple tasks and prioritize workflows Strong interpersonal and communication skills. Ability to work [...]

By |2022-01-15T03:58:50+00:00January 14th, 2022|Job Vacancies|0 Comments

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລີກຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງ​ຊົມ​ລົມ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ​ຂອງ​ສ​ປ​ປ​ລາວປີ2021ແລະ​ແຜນ​ປີ2022

ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 ​ທີ່ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນລະຄ່າຊັບສິນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ວຽງດາລີ ສຸພານຸວົງ ຮອງຫົວໜ້າສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ສົມສີ ແສນຄຳ ປະທານຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫລັກຊັບ, ຜູ້ອໍານວຍການ, ຮອງອຳນ່ວຍການ ແລະ ຜູ້ຕ່າງໜ້າບໍລິສັດປະເມີນເຂົ້າຮ່ວມ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ເປີດ ນໍາໃຊ້ວິດີໂອ ສື່ສານຜ່ານ ໂປເເກຼມ Zoom ສຳລັບທ່ານທີ່ຢູ່ໄກບໍ່ສາມາດມາຮ່ວມໄດ້ ເນື່ອງຈາກຍັງຕິດພາລະກິດ ທີ່ຕ່າງປະເທດ ເຊິງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ ຍິງ 04 ທ່ານ. ແລະ ຜ່ານຊູມ 02 ທ່ານ ຜ່ານກອງປະຊຸມດ້ວຍບັນຍາກາດອັນອົບອຸ່ນ ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບວຽກງານການເຄື່ນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2022 ຂອງຊົມລົມບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ. [...]

By |2022-01-14T04:01:01+00:00January 14th, 2022|News and events|0 Comments