LaoValue ເປັນບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ 16 ສິງຫາ 2019, ເພື່ອຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ​ທິມ​ງານ​ມາ​ເສີມ​ທັບ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ.

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

  • ຄວາມ​ສາ​ມາດເຮັດ​ຫຼາຍ​​ຫ​ນ້າວຽກ​ໄດ້ ແລະ​ ຈັດ​ລໍາ​ດັບ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​
  • ລົງ​ສະ​ຫ​ນາມ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ຂຽນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ກວດ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ເຕັມໃຈເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕາມຄວາມຕ້ອງການ

 

ທັກສະທີ່ຕ້ອງການ:

  • ຈົບການສຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຫຼື ການປະເມີນຊັບສິນມາ
  • ທັກສະຄອມພິວເຕີດີ.
  • ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​
  • ການທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​ທີ​ດີ

ພວກເຮົາສະເຫນີເງິນເດືອນທີ່ດີ, ຄ່າເຄ​ສທີ່ພໍໃຈ, ແຮງຈູງໃຈການຂາຍ, ແລະຜົນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈແມ່ນເຊີນສົ່ງ CV ມາທີ່ info@laovalue.com, ຫລື​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ໄພ​ທູນ 020 22777244

Hits: 95