ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
 ໃນວັນທີ 13/10/2023 ຂອງວັນສຸກ ທີ່ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ  ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ປະທານ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພະ​ຍານ​ໂດຍ​ ທ່ນ ພອນເພັດ ມະນີຈິດ ແລະ ທ່ານ ຈິດສະຫວັນ ວິລະພັນ ໃຫ້ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ແລະ ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ພ້ອມດ້ວຍຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາຕະຫຼາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະເມີນທີ່ດິນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ອື່ນໆຂອງທະນາຄານອີກດ້ວຍ.

Views: 7