ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ່ 26-1-2024 ເວລາ 3:00 ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຫອ້ງການ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕາງໜ້າທາງທີດິນມີ6ທ່ານ ນຳ​ຄະ​ນະ​ໂດຍ​ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ  ທ່ານ ປອ ວ​ິ​ວາ​ເມັ້ງ ບົວ​ປາວ, ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄູ້ມຄອງທະບຽນແລະປະເມີນລາຄາທີ່ດຶນ2 ທ່ານ ແລະ ວິຊາການພະແນກຄູ້ມຄອງທະບຽນ ແລະປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ3ທ່ານ ແລະ ທາງບໍລິສັດລາວວາລູມີ5ທ່ານ ມີທ່ານອຳນວຍການພອ້ມດວ້ຍຄະນະນັກປະເມີນ ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊູມໃນຄັ້ງນີ້.

ຈູດປະສົງ:

ແມ່ນລົງມາກວດສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດພອ້ມທັງກວດພາຫະນະ, ອູປະກອນ ກວດກາການມີຕົວຕົນຂອງພະນັກງານວິຊາການ ຫຼັງຈາກສຳເຫຼັດການການກວດກາແລ້ວແມ່ນຍັງໄດ້ເຮັດບົດບັນທືກໃນວັນດຽວກັນ

ທ້າຍກອງປະຊູມ ໄດ້ມີການຖ່າຍຮູບພາບສາມັກຄີ ແລະຄຳອວ່ຍໄຊໃຫ້ພອນໃຫ້ທູກທ່ານໂຊກດີ ຂໍຂອບໃຈ

ໂດຍ: ນ ວິ​ຕ້າ ອິນ​ເມືອງ​ໄຊ, ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ຊັບ​ສິນ

 

Views: 14