About adminlpv

This author has not yet filled in any details.
So far adminlpv has created 99 blog entries.

– ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາລາວ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

– ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາລາວ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 0

By |2023-09-18T09:07:14+00:00September 18th, 2023|​ຂ່າວ/ກິ​ດ​ຈະ​ກຳ|0 Comments

ວັນທີ່ 13 ທາງຄະນະກຳມະການຄູ້ມຄອງງຫຼັກຊັບ ມາກວດກາ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

- ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ທາງຄະ​ນະ​ກວດ​ກາ ຂອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ກວດ​ກາ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫນ້າ​ທີ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ເມີ​ນັ​ຫຼັກ​ຊັບ ດ້ານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ, ເນື້ອຫາການລົງມາຢ້ຽມຢາມກວດ​ກາຄັ້ງນີ້ ທາງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ລົງມາສອບ​ຖາມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີຜ່ານມາ ​ແຜນງານ​ໃນ​ປີ​ຕໍ່​ຫນ້າ ແລະ ປືກ​ສາ​ຫາເລື່ອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງບໍລິສັດເພື່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ​ສ້າງ​ຫລັກ​ສູດ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຫລັກ​ຊັບ, ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ວຍຄວາມເປັນມືອາຊີບໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິສັດເພື່ອປະເມີນຫຼັກຊັບ. ສຸດທ້າຍນີ້ທາງ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຍາມໃດກໍເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນວຽກງານປະເມີນຫຼັກຊັບໄປທາງໜ້າຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. - On September 13, 2023. Lao securities commission office ​had an inspection visit to [...]

By |2023-09-18T02:59:53+00:00September 18th, 2023|​ຂ່າວ/ກິ​ດ​ຈະ​ກຳ|0 Comments

ບໍ​ລິ​ສັດ​ລາວ​ວາ​ລູ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທືນ

Yesterday, June 21, 2023, at BIC Head office, Lao Value signed MOU ( Memo of Understanding) with BIC Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 6

Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor

Yesterday, May 17, 2023, Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 3

ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ2022 ແລະ ໄດ້ວາງແຜນວຽກງານປະຈຳປີ2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານວັນທີ່10/1/2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລຸ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊູມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງ 2022 […]

Hits: 5

By |2023-01-13T04:27:57+00:00January 13th, 2023|Uncategorized @la|0 Comments

ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1: ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ

ມາດຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 1ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ  ມາດຖານກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ປະເມີນ ເປັນມາດຕະຖານ […]

Hits: 0

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2: ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

  ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 2 ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳໜົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຫຼັກເກນການປະເມີນເພື່ອກຳນົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Hits: 0

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3:  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 3  ຫຼັກເກນການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ ການປະເມີນທີ່ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດມູນຄ່າຕະຫຼາດ […]

Hits: 0

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4: ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ

ມາດຕະຖານວິຊາຊີບເລື່ອງທີ 4 ຄຳສັ່ງ ແລະເງືອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານ ຄໍາສັງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການວ່າຈ້າງງານກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອ […]

Hits: 1