​ໃນ​ວັນ​ທີ 02/1/2023ບໍ​ລິ​ສັດ​ລາວ​ວາ​ລູ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຣັນ​ສະ​ບາຍ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທູ​ລະ​ກິດ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ

​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ວຽກ​ປະ​ເມີນ​ແລະ​ນາຍ​ຫ​ນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ

ຫ້ອງ​ການ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານທາດເມືອງ ເມື່ອງຊຳເໜືອ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ຖ້າຫາກທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມລາຍລະອຽດຕາມເບີໂທຂອງສາຂາພວກເຮົາໄດ້ . 020 2234 7779 ຫລື 020 22153555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 13