ບໍ​ລິ​ສັດ​ລາວ​ວາ​ລູ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທືນ

Yesterday, June 21, 2023, at BIC Head office, Lao Value signed MOU ( Memo of Understanding) with BIC Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 9

Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor

Yesterday, May 17, 2023, Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 3

MOU with strategic partners Lao Value and ST Bank

Lao Value has inked MOU with ST bank for valuation cooperation as the long term strategical partners! “ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 14