ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 4

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 3

By |2023-10-19T09:08:17+00:00September 27th, 2023|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ທຸ​ລະ​ກິດ ໂດຍ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ FIABCI World Council Experts-Webinar

 Some Captions from the VDO

By |2022-12-07T07:25:44+00:00December 7th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 3

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 4

By |2022-12-15T03:15:12+00:00July 13th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

Property Valuation Seminar 2: Effective Analytical Tools for Investments

AP100: Effective Analytical Tools for Investments Date and Time: June 24-26, 2019 (3 days Seminar) Venue: Landmark Hotel, Vientiane, Lao PDR. Lao Property Valuation Sole Co., Ltd – LaoValue.com in cooperation with Thai Real Estate Business School (TREBS) organizing the 2nd Seminar on Property Valuation This course provides you effective analytical tools for real estate [...]

By |2022-12-15T03:15:16+00:00July 7th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments

ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 2

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 0

By |2022-12-15T03:15:21+00:00July 7th, 2022|ງານ​ສຳ​ມະ​ນາ|0 Comments