ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 9:10 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານສອນທະວີຶ ພົມມະໄກສອນ […]

Hits: 0

ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ011:30 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານນາງສູພາພອນ ພັນລັກ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງອົດຕະປືແມ່ນ ທ່ານປາລະມີກິຖາວອນ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ ທ່ານຄຳພາ ພົມມະລິນ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຈຳປາສັກ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່22- 2 -2023 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຈຳປາສັກ […]

Hits: 1

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່4- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່1- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ.ໂຕແທນຕາງໜ້າທາງໜວ່ຍບໍລີການແຂວງຄຳມວ່ນແມ່ນທ່ານສອນເພັດປັນຍານູວົງ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ ຂອງບໍລິສັດລາວວາລູ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່01- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ  ຕ່າງໜ້າໜວ່ຍບໍລີການແຂວງເຊກອງແມ່ນທ່ານແກນຈັນບົວນະພອນ […]

Hits: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່16- 2 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ […]

Hits: 0

By |2024-02-27T01:25:07+00:00February 26th, 2024|​ຂ່າວ/ກິ​ດ​ຈະ​ກຳ|0 Comments

ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຫອ້ງການ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ່ 26-1-2024 ເວລາ 3:00 ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຫອ້ງການ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 3

By |2024-02-08T06:44:10+00:00February 8th, 2024|​ຂ່າວ/ກິ​ດ​ຈະ​ກຳ|0 Comments