ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຄ​ັ້ງ​ທີ 4

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ເຊິ່ງອາຈານມີປະສົບປະການສອນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງມາ 15 ກ່ວາປີ ຫລັກສູດນີ້ເປັນຫລັກສູດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການ […]

Views: 47

By |2023-10-19T09:08:17+00:00September 27th, 2023|Valuation Seminar/Training|0 Comments

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ […]

Views: 12

By |2023-09-27T04:31:41+00:00September 27th, 2023|News and events|0 Comments

Maybank of Lao branch has signed a strategic partnership agreement with Lao Value

Maybank of Lao branch has signed a strategic partnership agreement with Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd. At Maybank officer. […]

Views: 6

By |2023-11-24T07:20:58+00:00September 18th, 2023|News and events|0 Comments

On September 13, 2023. Lao securities commission official ​had an inspection visit to Lao Value Property Valuation Sole Co.,

– On September 13, 2023. Lao securities commission office ​had an inspection visit to Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd. […]

Views: 6

By |2023-09-20T01:35:40+00:00September 18th, 2023|News and events|0 Comments