ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 9:10 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານສອນທະວີຶ ພົມມະໄກສອນ […]

Views: 0

ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ011:30 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານນາງສູພາພອນ ພັນລັກ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່07- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງສາລະວັນແມ່ນ ທ່ານາງສູກມີນາ ວົງຈັນທາ. […]

Views: 0

By |2024-04-29T08:59:28+00:00April 29th, 2024|Uncategorized @la|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງອົດຕະປືແມ່ນ ທ່ານປາລະມີກິຖາວອນ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ ທ່ານຄຳພາ ພົມມະລິນ […]

Views: 0