ບໍ​ລິ​ສັດ​ລາວ​ວາ​ລູ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ​ກັບ​ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທືນ

Yesterday, June 21, 2023, at BIC Head office, Lao Value signed MOU ( Memo of Understanding) with BIC Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 9