8 ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນປະເມີນມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Valuation Purposes)

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ: ການຊື້ – ຂາຍ(Buy – Sale) ໃນການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄືກັນກັບການຂາຍສິນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ເວລາໃດກໍຢາກຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກສຸດ […]

Views: 1

By |2020-03-03T02:07:32+00:00February 29th, 2020|ຄັງ​ຄວາ​ມ​ຮູ້|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Property Valuation) ການປະເມີນລາຄາ ຄືການປະມານການຂອງມູນຄ່າ, ແມ່ນການພິຈາລະນາກຳນົດ, ວິເຄາະຕາມລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊັບສິນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງ ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ […]

Views: 2