ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 9:10 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານສອນທະວີຶ ພົມມະໄກສອນ […]

Views: 0

ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ011:30 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານນາງສູພາພອນ ພັນລັກ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່07- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງສາລະວັນແມ່ນ ທ່ານາງສູກມີນາ ວົງຈັນທາ. […]

Views: 0

By |2024-04-29T08:59:28+00:00April 29th, 2024|Uncategorized @la|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງອົດຕະປືແມ່ນ ທ່ານປາລະມີກິຖາວອນ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ ທ່ານຄຳພາ ພົມມະລິນ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່1- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ.ໂຕແທນຕາງໜ້າທາງໜວ່ຍບໍລີການແຂວງຄຳມວ່ນແມ່ນທ່ານສອນເພັດປັນຍານູວົງ […]

Views: 0

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ ຂອງບໍລິສັດລາວວາລູ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່01- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ  ຕ່າງໜ້າໜວ່ຍບໍລີການແຂວງເຊກອງແມ່ນທ່ານແກນຈັນບົວນະພອນ […]

Views: 0

ພິທີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ2023

ພິທີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ2023ແລະ​ແຜນ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ປີ 2024 […]

Views: 2

By |2024-02-05T07:22:03+00:00February 5th, 2024|Uncategorized @la|0 Comments

ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ2022 ແລະ ໄດ້ວາງແຜນວຽກງານປະຈຳປີ2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານວັນທີ່10/1/2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລຸ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊູມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງ 2022 […]

Views: 5

By |2023-01-13T04:27:57+00:00January 13th, 2023|Uncategorized @la|0 Comments

ກຽມກ້າວຂຶ້ນເປັນສະມາຄົມປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນລາວ

ວັນ​ທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄ​ຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ແລະ​ກະກຽມ​​ຄວາມ​ພ້ອມ. […]

Views: 5