ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ2022 ແລະ ໄດ້ວາງແຜນວຽກງານປະຈຳປີ2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານວັນທີ່10/1/2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລຸ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊູມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງ 2022 […]

Hits: 5

By |2023-01-13T04:27:57+00:00January 13th, 2023|Uncategorized @la|0 Comments

ຜູ້​ຊ່ວຍປະເມີນ​ມູນ​ຄ່າ (1 ຕໍາແໜ່ງ-ເປີດຮັບ)

LaoValue ເປັນບໍລິສັດປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຊັ້ນນໍາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນ 16 ສິງຫາ 2019, ເພື່ອຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ​ທິມ​ງານ​ມາ​ເສີມ​ທັບ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ. […]

Hits: 91

ກຽມກ້າວຂຶ້ນເປັນສະມາຄົມປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນລາວ

ວັນ​ທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄ​ຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ແລະ​ກະກຽມ​​ຄວາມ​ພ້ອມ. […]

Hits: 5

Pay a Visit of Dr Sopon Pornchokchai at Lao Value Property Valuation

on 14 July 2022, At LaoValue Property Office in Vientiane was so honored to welcome Dr Sopon Pornchokchai, PhD, the President of Thai Appraisal Foundation and President of FIABCI […]

Hits: 3

By |2022-12-15T03:15:10+00:00July 25th, 2022|Uncategorized @la|0 Comments

ຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບມູນຄ່າຊັບສິນທີ່​ຄົນ​ອະ​ສ​ັງ​ຫາ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ! (ຕໍ່) 2/2

(ຕໍ່)   5) ຫຼັກການຄວາມພໍດີ(Enough) ຄວາມພໍດີເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ມູນຄ່າທີ່ມີຢູ່ກໍຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນສົມດູນຂອງການໃຊ້ທີ່ດິນ ຖ້າມີໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປ […]

Hits: 3

By |2020-03-20T03:49:18+00:00March 20th, 2020|Uncategorized @la|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Property Valuation) ການປະເມີນລາຄາ ຄືການປະມານການຂອງມູນຄ່າ, ແມ່ນການພິຈາລະນາກຳນົດ, ວິເຄາະຕາມລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊັບສິນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງ ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ […]

Hits: 1

Lao Securities Commission Office Approval

LS Milestone: Lao Value is the brother companies of RentsBuy Property. Originally RentsBuy were trying to diversify its service to property valuation since 2015 by using the same name of company to register during that time there was no government organization who were responsible for the property valuation field. Afterward end of 2015, there [...]

By |2019-10-25T02:58:34+00:00August 30th, 2019|Uncategorized @la|0 Comments

Strategic Partners

L LaoValue has two types of strategic partners: Honored Senior Advisor: Mr. Trithep Lohavisavapanich, former UN advisor for land titling project implement supported by World Bank in Lao PDR. Operational Partners: We have partnered with A representative from T.A. Management Corporation (1999) Co., Ltd for strategic planning and implementing to achieve our dreams and [...]

By |2019-09-04T05:07:51+00:00August 30th, 2019|Uncategorized @la|0 Comments

Lao Team

L Besides international expertness, we have local supporting team who are mainly involved in administration activities, sales/marketing, public relations in order to make the corporate move toward our plan and vision. In case, there are not complicated valuation project, usually our Lao team will handle it under the reviewing by our licensed professional [...]

By |2019-09-02T17:03:37+00:00August 30th, 2019|Uncategorized @la|0 Comments