ວັນ​ທີ 26 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຄ​ຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຕີ​ມູນ​ຄ່າໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປຶກສາ​ຫາລື​ແລະ​ກະກຽມ​​ຄວາມ​ພ້ອມ.
​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໂດຍ​ມີ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຈາກຄະນະ​ກຳມະການ​ຄ​ຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກ​ຊັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ສະພາ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ແລະ ບັນດາ​ບໍລິສັດປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

Hits: 5