ທ່ານ​ຫຸ​ມ​ພັນ ໄຊ​ຍະ​ລາດ ຖືກເຊີນມາແລກປ່ຽນອອກລາຍການ ກວັກເງິນ ກວັກຄຳ ຂອງທະນາຄານ ST Bank

👉ຕອນທີ3: ໃນຫົວຂໍ້ “5 ວິທີປ່ຽນຄວາມຄິດ ຊີວິດປ່ຽນຢ່າງເສດຖີ”

ທ່ານ ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ CEO ບໍລິສັດ Rent & Buy Property (rentsbuy.com), ບໍລິສັດປະເມີນຊັບສິນ ລາວວາລູ ແລະ ບໍລິສັດ BUACHAN FOOD. ໃນລາຍການ: “ກວັກເງິນ ກວັກຄຳ”

#buachanfood

#laovalue

#rentsbuy

#STBank special thanks for ST Bank,

reference: https://www.facebook.com/STBankLaos/videos/1031349167530183

Views: 7