ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 9:10 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ວຽງຈັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານສອນທະວີຶ ພົມມະໄກສອນ […]

Views: 2

By |2024-04-29T09:05:27+00:00April 29th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ011:30 ຂອງມື້ວັນທີ່26- 04 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງໄຊຍະບູລີແມ່ນ ທ່ານນາງສູພາພອນ ພັນລັກ […]

Views: 0

By |2024-04-29T09:02:15+00:00April 29th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່07- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງສາລະວັນ.ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງສາລະວັນແມ່ນ ທ່ານາງສູກມີນາ ວົງຈັນທາ. […]

Views: 1

By |2024-04-29T08:59:28+00:00April 29th, 2024|Lao Value Team|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງອັດຕະປີ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງອົດຕະປືແມ່ນ ທ່ານປາລະມີກິຖາວອນ […]

Views: 2

By |2024-04-29T09:02:19+00:00April 29th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ010:30 ຂອງມື້ວັນທີ່15- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຊຽງຂວາງ .ຕາງໜ້າໜວ່ຍບໍລິການແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ ທ່ານຄຳພາ ພົມມະລິນ […]

Views: 0

By |2024-04-29T08:58:26+00:00April 29th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່1- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ.ໂຕແທນຕາງໜ້າທາງໜວ່ຍບໍລີການແຂວງຄຳມວ່ນແມ່ນທ່ານສອນເພັດປັນຍານູວົງ […]

Views: 0

By |2024-03-19T07:07:54+00:00March 7th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ ຂອງບໍລິສັດລາວວາລູ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່01- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ  ຕ່າງໜ້າໜວ່ຍບໍລີການແຂວງເຊກອງແມ່ນທ່ານແກນຈັນບົວນະພອນ […]

Views: 0

By |2024-03-19T06:47:40+00:00March 7th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ພິທີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ2023

ພິທີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ2023ແລະ​ແຜນ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ປີ 2024 […]

Views: 1

By |2024-02-05T07:22:03+00:00February 5th, 2024|Lao Value Team|0 Comments

– ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Views: 7

By |2023-10-19T03:05:01+00:00October 19th, 2023|Lao Value Team, Strategic Partners|0 Comments

ພິທີສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີ2022 ແລະ ໄດ້ວາງແຜນວຽກງານປະຈຳປີ2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຄານວັນທີ່10/1/2023 ບໍລິສັດ ລາວວາລຸ ປະເມີນມຸນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊູມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງ 2022 […]

Views: 44

By |2023-01-13T04:27:57+00:00January 13th, 2023|Lao Value Team|0 Comments