ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຈຳປາສັກ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່22- 2 -2023 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຈຳປາສັກ […]

Hits: 0

By |2024-03-14T03:36:21+00:00March 7th, 2024|News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່4- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ […]

Hits: 0

By |2024-03-14T03:36:28+00:00March 7th, 2024|News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່1- 3 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຄຳມວ່ນ.ໂຕແທນຕາງໜ້າທາງໜວ່ຍບໍລີການແຂວງຄຳມວ່ນແມ່ນທ່ານສອນເພັດປັນຍານູວົງ […]

Hits: 0

By |2024-03-19T07:07:54+00:00March 7th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ ຂອງບໍລິສັດລາວວາລູ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່01- 03 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ເຊກອງ  ຕ່າງໜ້າໜວ່ຍບໍລີການແຂວງເຊກອງແມ່ນທ່ານແກນຈັນບົວນະພອນ […]

Hits: 0

By |2024-03-19T06:47:40+00:00March 7th, 2024|Lao Value Team, News and events|0 Comments

ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ໃນຕອນເຊົ້າເວລ11:30 ຂອງມື້ວັນທີ່16- 2 -2024 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ […]

Hits: 14

By |2024-02-27T01:25:06+00:00February 26th, 2024|News and events|0 Comments

ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຫອ້ງການ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ່ 26-1-2024 ເວລາ 3:00 ກົມທີ່ດິນ ໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມຫອ້ງການ ບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 11

By |2024-02-08T06:44:10+00:00February 8th, 2024|News and events|0 Comments

ກອງປະຊຸມສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ(ສຄຄຊ) ຮວ່ມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ຕລຊລ) ;ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ(ສຄຄຊ) ຮວ່ມກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ(ຕລຊລ) ;ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ ໄດ້ຮວ່ມກັນຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມເຜີຍແຜ່ຜົນງານຂອງຕະຫຼາດທືນລາວ […]

Hits: 2

By |2023-10-18T02:33:48+00:00October 12th, 2023|News and events|0 Comments

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແນວທາງໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຕະຫຼາດທຶນລາວ […]

Hits: 12

By |2023-09-27T04:31:41+00:00September 27th, 2023|News and events|0 Comments

On September 13, 2023. Lao securities commission official ​had an inspection visit to Lao Value Property Valuation Sole Co.,

– On September 13, 2023. Lao securities commission office ​had an inspection visit to Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd. […]

Hits: 6

By |2023-09-20T01:35:40+00:00September 18th, 2023|News and events|0 Comments