– ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມະຫາຊົນ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 7

By |2023-10-19T03:05:01+00:00October 19th, 2023|Lao Value Team, Strategic Partners|0 Comments

Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor

Yesterday, May 17, 2023, Lao Value inked with RHB Bank for strategic partner on property valuation and property advisor. […]

Hits: 33

By |2023-05-18T04:53:21+00:00May 18th, 2023|News and events, Strategic Partners|0 Comments

MOU with strategic partners Lao Value and ST Bank

Lao Value has inked MOU with ST bank for valuation cooperation as the long term strategical partners! “ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ ເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ກັບ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ […]

Hits: 40

By |2022-03-21T10:11:10+00:00March 17th, 2022|News and events, Strategic Partners|0 Comments

MOU with AREA- Agency for Real Estate Affairs, Dr.Sopon Pornchokchai

on Feb 2019, inked the cooperative Deal with  Dr.Sopon Pornchokchai, for AREA and TREBS from Bangkok, Thailand in Valuation Service in Laos and Academic Expansion in Laos in near future

By |2022-03-21T10:12:29+00:00April 29th, 2021|News and events, Strategic Partners|0 Comments