8 ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນປະເມີນມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Valuation Purposes)

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ: ການຊື້ – ຂາຍ(Buy – Sale) ໃນການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ກໍຄືກັນກັບການຂາຍສິນສິນຄ້າທົ່ວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ເວລາໃດກໍຢາກຊື້ໃນລາຄາທີ່ຖືກສຸດ […]

Hits: 31

By |2020-03-03T02:07:31+00:00February 29th, 2020|Valuation Foundation|0 Comments

ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

  ການ​ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ (Property Valuation) ການປະເມີນລາຄາ ຄືການປະມານການຂອງມູນຄ່າ, ແມ່ນການພິຈາລະນາກຳນົດ, ວິເຄາະຕາມລະບົບ ແລະ ບັນທຶກຕາມຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊັບສິນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງ ການປະເມີນມູນຄ່າຂອງຊັບສິນ […]

Hits: 54

By |2020-03-03T09:55:14+00:00February 25th, 2020|Lao Value Team, Valuation Foundation|0 Comments