ພິທີສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ2023ແລະ​ແຜນ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ປີ 2024

ພິທີ ມອບໃບຍ້ອງຍໍພະນັກງານດີເດັ່ນ2023

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 19-2-2024 ທີ່ບໍລິສັດລາວວາລູປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ .
ເປີດພິທີໂດຍທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ຫຸມພັນໄຊຍະລາດ ແລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການທ່ານ ວິສອນ ຈັນທະວົງ ໄດ້ສະຫຼຸບວຽກງານຂອງປີ2023 ມີທັງຈຸດ-ຈຸດອ່ອນອລະວຽກງານທີ່ສຳເລັດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ແລະວາງແຜນວຽກງານ ແລະກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງປີ2024ນີ້ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງກະຕືລືລົ້ນແລະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນວຽກງານທີ່ຕັ້ງເປົ້າໄວ້.
ສຸດທ້າຍພິທີໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍພະນັກງານດີເດັ່ນ.      

Views: 1