ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ09:30 ຂອງມື້ວັນທີ່22- 2 -2023 ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮວ່ມທູລະກິດ ຂອງຕົວແທນ ໜວ່ຍບໍລິການປະ​ຈຳ​ແຂວງຈຳປາສັກຂອງບໍລິສັດລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ແລະ ບໍ​ລິ​ສັດ ເຣັນ​ສະ​ບາຍ, ບໍ​ລິ​ສັ​ດ​ຂອງ​ພວດ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ມາ​ແລ້ວ​ແມ່ນ ແຂວງ ຄຳມວ່ນ,​ເຊກອງ ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ເຊັນ​ໄວໆ​ນີ້​ກັບ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ກັບ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ທີ​ຍັງ​ເຫລືອ ພ້ອມ​ເຝືກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ຊາ​ການ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ກັບ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ

ມີ​ແຜນ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ຕົວ​ແທນ​, ພ້ອມ​ບໍ​ລິ​ການ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ຕິ​ພາບ ແລະ ມື​ອາ​ຊີບ ປະ​ຈຳ​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຂວງ​ພາຍ​ໃນ​ປີ​ 2024ນີ້

ການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວວາລູ ປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ຈຳກັດຜຼ້ດຽວ ແລະ ຫອ້ງການລາວວາລູປະຈຳແຂວງ , ຈຳປາສັກ ໃນການເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນບອ່ນອີງໃນການປະຕິບັດວຽກງານປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ລະຫວ່າງຫອ້ງການໃຫ່ຍ ແລະສາຂາໜວ່ນບໍລິການ ທີ່ຈະສະດວກແລະວອ່ງໄວໃນການເຮັດວຽກ.

ຂຽນໂດຍ: ນ ວິຕ້າ ອິນເມືອງໄຊ

Views: 1