ຜູ້ປະເມີນລາຄາຄວນມີຄຸນສົມບັດ ຫຼື ຄວາມຮູ້ດ້ານໃດແດ່

ນອກ​ຈາກ​ວິ​ຊາ​ຫລັກ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ ມັນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເຊິ່ງວ່າມັນມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າຄວາມຮູ້ດ້ານ:

– ການບັນຊີ

– ເສດຖະສາດ

– ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

– ດ້ານວິສະວະກຳ

– ດ້ານການເງິນ

– ດ້ານການຕະຫຼາດ

– ດ້ານຄະນິດສາດ ຫຼັກການຄິດໄລ່ຕ່າງໆ

– ມະນຸດສໍາພັນ

– ການສຶກສາແຜນທີ່

– ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊອບແວຕ່າງໆ

– ບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ.

– ສະຖາປັດ ແລະ ຜັງເມືອງ

– ສະຖິຕິ  ແລະ ອື່ນໆ

—————————————————————————————————————-

ໂດຍ ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
ທີ​ປືກ​ສາ​ເລື່ອງ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ ຮັບ​ວຽກປະ​ເມີນ​ ແລະ​ ຈັດ​ສຳ​ມະ​ນາ​ການ​​ປະ​ເມີນ
ບໍ​ລິ​ສັດ ​ລາວ​ວາ​ລູ ປະ​ເມີນ​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ / Lao Value Property Valuation Sole Co., Ltd
ໂທ 030 9990909
ໂທ/WhatsApp: 020 2333347
www.laovalue.com

Hits: 9